Committee
Member Name Position
Meghjibhai Karsan Varsani Chairman
Ramjibhai Jethalal Varsani Vice Chairman
Rajendra Valji Ladhani Secretary
Laljibhai Parbat Varsani Treasurer
Bhimjibhai Gopal Varsani Advisor
Devshibhai Hirji Varsani Advisor
Devshibhai Vishram Varsani Advisor
Dhanuben Arvind Pindoria Advisor
Dineshbhai Dhanji Varsani Advisor
Kalpnaben Naran Varsani Advisor
Kantaben Karsan Varsani Advisor
Kantaben Naran Pindoria Advisor
Mohanbhai Meghji Varsani Advisor